Koncentrationsbestämning av biosimilarer till infliximab

Nyhet

Från och med 2015-04-22 finns analys för koncentrationsbestämning av biosimilarer till infliximab.

Biologiska kopior – biosimilarer – av den TNF-blockerande antikroppen infliximab har nu introducerats i svensk sjukvård. Inför godkännandet har biosimilarerna (Inflectra och Remsima) jämförts med originalet (Remicade) med avseende på molekylstruktur, receptorbindning och biologisk aktivitet. Den TNF-bindande aminosyrasekvensen i dessa tre preparat är identisk, liksom den övergripande tredimensionella strukturen (samtliga är IgG1-antikroppar). Eftersom det är dessa egenskaper som ligger till grund för analysen för koncentrationsbestämning av infliximab vid Klinisk immunologi, Solna kan denna analys användas för patienter som står på endera av ovanstående preparat. Vänligen ange det aktuella preparatnamnet vid beställning av analysen.

 

Per Marits, Specialistläkare
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Telefon: 08-585 852 04