Koncentrationsbestämning av s-Adalimumab (Humira) och Antikroppar mot adalimumab

Nyhet

Från och med 2015-04-22 erbjuds analys av Antikroppar mot adalimumab.

Det biologiska läkemedlet adalimumab (Humira) är en human antikropp som är riktad mot cytokinet TNF-alfa. Biologiska läkemedel är ofta immunogena och ger upphov till att den behandlade individen bildar antikroppar mot läkemedlet. Antikropparna kan interferera med läkemedlets funktion och göra det verkningslöst, samt påskynda dess elimination. Koncentrationen av adalimumab är korrelerad till läkemedlets biologiska effekt. Vid omätbara koncentrationer av läkemedlet i blodet, kan analys av Antikroppar mot adalimumab klarlägga om detta beror på antikroppsmedierad elimination av läkemedlet eller har annan orsak, vilket kan vara vägledande vid val mellan doshöjning eller preparatbyte som åtgärd vid terapisvikt på adalimumab.


Koncentrationsbestämning av adalimumab analyseras sedan 2010 vid Klinisk immunologi, Solna.


Från och med 22 april 2015 erbjuds även analys av Antikroppar mot adalimumab, enligt nedanstående rutin:

  • Vid beställning av s-Adalimumab och visar omätbara nivåer av läkemedlet, utförs även analys av Antikroppar mot adalimumab.
  • Antikroppar mot adalimumab kan endast analyseras vid omätbara nivåer (< 0,2 µg/mL) av läkemedlet i serum. Vid beställning av enbart Antikroppar mot adalimumab analyseras därför även s-Adalimumab i samma serumprov om patienten har behandlats med läkemedlet under de senaste 12 månaderna.

 

Per Marits, Specialistläkare
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Telefon: 08-585 852 04