Patogeninaktiverade trombocytkoncentrat ersätter bestrålade trombocytkoncentrat

Nyhet

Transfusionsmedicin arbetar för ökad blodsäkerhet och patientsäkerhet, och som ett led i det arbetet inför vi patogeninaktivering av trombocytkoncentrat från och med 2015-01-27.

Tekniken heter Intercept och används vid flera center både i Sverige och internationellt. Fr o m 2015-01-27 kommer huvuddelen av trombocyterna patogeninaktiveras. Priset för ett trombocytkoncentrat kommer att vara oförändrat.

Patogeninaktivering av trombocytkoncentrat ökar säkerheten för patienten genom att eventuella bakterier, virus och parasiter oskadliggörs. Metoden har dessutom en effekt motsvarande bestrålning av blodkomponenter och minimerar risken för transfusionsassocierad graft-versus-host reaktion hos mottagaren varför dessa enheter ej behöver bestrålas.

 

Stella Larsson, medicinskt ansvarig läkare Blodkomponentenheten
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Tel: 08-585 852 03

Läs mer