Medicinsk enhet Laboratorier för närvård och preanalys

Laboratorier för närvård och preanalys erbjuder dig patientnära service och tjänster inom laboratoriemedicin. Vi utför provtagning på ett 60- tal provtagningsenheter runt om i Stockholmsområdet. Kontaktuppgifter till oss hittar du nedan.

Laboratorier för närvård och preanalys (LNP) bedriver laboratorieverksamhet samt provtagning vid vårdcentraler, husläkarmottagningar och närsjukhus inom hela Stockholms läns landsting. Vi ansvarar också för provtagningscentraler och provinlämningar på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi vill bidra till människors hälsa genom att erbjuda professionella och anpassade tjänster inom:

Patientnära diagnostik
Provtagning och funktionsundersökningar
Provtagning utförd av personal med fördjupad kunskap inom provtagning på barn
Urinprovtagning inför drogtest

Kvalitetssäkringsstöd för patientnära analysarbete
Preanalytisk service som provhantering och transporter
Biobankstjänster
Processförbättringsarbete i helhetsperspektivet; närlabsstöd i er vårdprocess
Utbildning inom vårt ämnesområde

Vår målsättning är att alltid vara en attraktiv samarbetspartner och skapa mervärde för våra patienter och kunder.

Kontakt

Adress

Laboratorier för närvård och preanalys, LNP
Karolinska Universitetslaboratoriet
Danderyds sjukhus, Entrévägen 2, Målpunkt M3
182 57 Danderyd

Verksamhetschef

Carina Ritzmo
mobil: 070-167 14 29
e-post: carina.ritzmo@sll.se

----------------------------------

Tf. Sektionschef för närlaboratorier och provtagningscentraler

Ghodsi Zolfagar Begi
mobil: 073-625 19 17
e-post: ghodsi.zolfagar-begi@sll.se

-----------------------------

Medicinskt ansvarig läkare

Finn Tormark Fröst
mobil: 0725-82 33 67
e-post: finn.thormark-frost@sll.se

----------------------------------------

Är du patient eller närstående?