Patologens Forsknings- och Uttagcentrum

Patologens Forsknings- och Uttagcentrums uppdrag är att främja forskning och utveckling för en patientsäker och evidensbaserad vård.

Vi erbjuder laboratorietjänster samt är navet för biobanks- och forskningsfacilitetsstöd inom vävnadsforskning. Vi samarbetar med vårdgivare och forskare för att tillsammans uppnå en evidensbaserad vård och ökad patientsäkerhet.

Vi erbjuder laboratorietjänster inom:

  • Datauttag 
  • Projektplanering och rådgivning
  • Laboratorietjänster för kliniska studier
  • Biobank; insamling, förvaring och uttag av vävnadsprover i enlighet med biobankslagen
  • Histopatologi (snittning, färgning, fryssnittning mm.)
  • Molekylärpatologi (DNA extraktion, realtids-PCR mm.)
  • Core facilitetsstöd inom laserdesiktionsmikroskopi

Vid frågor om våra tjänster, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller ring Meriana Findakly på 0725808694

PUC Huddinge: 08-585 80163
PUC Solna: 08-123 705 27 (kopplas vidare till Huddinge efter några signaler)