Kraftigt avvikande resultat

För prover som analyseras vid Klinisk kemi på Karolinska Universitetssjukhuset, finns det särskilda rutiner för hantering av vissa kraftigt avvikande laboratorieresultat. Dessa rutiner gäller inte för prover som är beställda från akutmottagningar och akutbeställda prover från slutenvård med verksamhet dygnet runt. Dessa beställare tar enligt överenskommelse själva ansvar för att bevaka resultat för beställda prover.

Vid ett kraftigt avvikande laboratorieresultat enligt tabell nedan (se PDF-dokument: Larmgränser) försöker laboratoriet att meddela beställande enhet resultatet så snart som möjligt.

Innan laboratorieresultatet rapporteras till beställaren utreds eventuella felkällor, värdet kontrolleras och jämförs med tidigare utlämnade analysresultat för patienten. Larmresultat meddelas inte per telefon om liknande resultat nyligen har rapporterats. Rapportering av kraftigt avvikande analysresultat sker vanligtvis via telefonkontakt med beställande enhet. När denna inte går att nå sker rapportering istället till lämplig jourlinje. För prover beställda från primärvården sker rapportering under jourtid till Jourläkarbilen (SLLs prehospitala läkartjänst) för relevant område inom SLL.

För att möjliggöra rapportering av vissa kraftig avvikande analysresultat är det av stor vikt att det finns uppdaterade tjänstetelefonnummer till alla beställande enheter tillgängliga för Karolinska Universitetslaboratoriet. Det är beställarens ansvar att möjliggöra kontaktvägar för rapportering av kraftigt avvikande analysresultat. Går beställande enhet inte att nå påtar sig laboratoriet inget ansvar för att meddela ett laboratorieresultat på annat sätt än via ordinarie svarsrutiner. Det är alltid beställaren som är ytterst ansvarig för att bevaka analysresultat.

Tabell för larmgränser