Utbildning och seminarier

Här annonseras funktionsområdets informationsmöten, seminarier och utbildningar för kunder, vårdgivare och sjukvårdspersonal.

 

 

 

Huddingedagarna

Kurs om blodtransfusion

Kursen är ett interaktivt utbildningsprogram, som handlar om blodgrupper, blodkomponenter, blodtransfusioner och transfusionskomplikationer. Här finns även möjlighet att utföra en test.

OBS! Programmet kräver att du har Adobe Flash Player version 9, eller en senare version installerad.

Utbildningsmaterial