Utbildning och seminarier

Här annonseras funktionsområdets informationsmöten, seminarier och utbildningar för kunder, vårdgivare och sjukvårdspersonal.

 

Huddingedagarna 2020

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 har vi beslutat att ställa in Huddingedagarna 28-29 maj 2020.
Vi har fått indikationer från inbjudna verksamheter att de inte kommer skicka deltagare.
Vi hoppas på ett bättre 2021 då vi förhoppningsvis kan anordna Huddingedagarna i maj.

Kurs om blodtransfusion

Kursen är ett interaktivt utbildningsprogram, som handlar om blodgrupper, blodkomponenter, blodtransfusioner och transfusionskomplikationer. Här finns även möjlighet att utföra en test.

OBS! Programmet kräver att du har Adobe Flash Player version 9, eller en senare version installerad.

Utbildningsmaterial