Graviditetsimmunisering

Alla gravida kvinnor blodgrupperas och testas för förekomst av erytrocytantikroppar minst en gång under graviditeten. Avsikten är tvåfaldig, dels att bestämma RhD typ, eftersom de kvinnor som är RhD-negativa ska behandlas med Rh-profylax och dels att undersöka förekomst av anti-D och andra erytrocytantikroppar som kan orsaka hemolys/anemi hos fostret.

Hos cirka 1,5 % av de gravida kvinnorna påvisas antikroppar och de remitteras då till en specialistmödravårdsklinik. I majoriteten av fallen har antikropparna ingen eller liten klinisk betydelse, medan ett fåtal fall är mycket allvarliga och kräver behandling med blodtransfusioner till fostret.

Länkar till provtagningsanvisningar

Här hittar du remisser för utskrift

Rikssjukvård för intrauterina behandlingar

Karolinska Universitetssjukhuset har sedan årsskiftet 2013 rikssjukvårdsansvar för intrauterina behandlingar.

Majoriteten av behandlingarna är intrauterina transfusioner vid svåra erytrocytimmuniseringar. Transfusionerna ges av Centrum för Fostermedicin vid Karolinska, Huddinge, i nära samarbete med Transfusionsmedicin. Ett nationellt nätverk bestående av representanter från kvinnokliniker, neonatalvård och Transfusionsmedicin arbetar med riktlinjer för samarbete och uppföljning av behandlingarna.

Planerade transfusioner:

Det är önskvärt att Transfusionsmedicin informeras om en planerad intrauterin transfusion så tidigt som möjligt och att Transfusionsmedicin får prov i förväg, för att optimera val av blod och förkorta väntetiden för patienten, som remitterats för intrauterin transfusion.

Provtagning:

3 st EDTA- rör, lila propp à 5 mL tas från kvinnan. Prover och väl ifylld remiss skickas till Transfusionsmedicin Huddinge C2:58, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

Analyser:

Vid Transfusionsmedicin utförs fenotypning och i förekommande fall koncentrationsbestämning av anti-D och bestämning av fostrets RHD typ, samt inför transfusionen utförs mottagare/givare-test (MG-test). Vid vissa immuniseringar kan genomisk typning av kvinnan krävas.

Mer information

Kontakter

Dagtid

Mödravårdskoordinator

Elisabeth Jalkesten
Telefon 08-123 852 44
Skicka e-post

Läkare

Telefon 08-123 827 44

Jourtid

Blodservice

Telefon 08-123 827 51