Beställning av blodkomponenter och blodprover för FoU

Blodkomponenter och blodprov för annat ändamål än sjukvård.

Kontrollmaterial från blodgivare kan beställas till forskningsprojekt, utbildning, utvecklingsprojekt och för rutindiagnostik, och tillhandahålls under förutsättning att sjukvårdens behov är tillgodosedda. Under semesterperioder kan inte prov för forskningsändamål beställas.

 

Blodkomponenter

Beställning:

Görs senast kl.10.00 samma dag som leverans.

Leverans:

Blodkomponenter kan hämtas på Karolinska Huddinge, Transfusionsmedicin C2:58
Buffy coats som är tappade samma dag levereras tidigast kl.15.

Blodkomponenter kan hämtas på Karolinska Solna, Transfusionsmedicin L2:00
Buffy coats som är tappade samma dag levereras tidigast ca kl.16, ankomsttiden varierar beroende på trafiksituationen eftersom dessa blodkomponenter transporteras från Huddinge.

Beställning av blodkomponenter

Blodprover

Beställning:

På grund av ökad arbetsbelastning på Blodcentralen Odenplan kommer beställningar av prov för forskning inte kunna tas emot under en period framåt. Beställningar kan skickas till Blodcentralen Skanstull och Blodcentralen Hötorget.

OBS! Beställning ska göras senast kl 12.00 3 vardagar innan leveransdag.

EDTA-rör och rör utan tillsats finns på blodcentralen, övriga typer av rör måste tillhandahållas av beställaren efter överenskommelse.

Leverans:

Blodprover kan hämtas på Blodcentralen Skanstull eller Hötorget.

Önskas förvaring eller transport vid annan temperatur än rumstemperatur ska detta anges vid beställning.

Beställning av blodprover

Information