Beställning av blodkomponenter och blodprover för FoU

Blodkomponenter och blodprov för annat ändamål än sjukvård.

Kontrollmaterial från blodgivare kan beställas till forskningsprojekt, utbildning, utvecklingsprojekt och för rutindiagnostik, och tillhandahålls under förutsättning att sjukvårdens behov är tillgodosedda. Under semesterperioder kan inte prov för forskningsändamål beställas.

To order in other  languages, use the translate function at this website by clicking the button  “Translate” in the upper right corner. 

 

 

Blodkomponenter

OBS! Blodkomponenter kommer inte att kunna beställas 11/7 - 16/8 pga sommaruppehåll!

Beställning:

Görs senast kl.10.00 samma dag som leverans.

Leverans:

Blodkomponenter kan hämtas på Karolinska Huddinge, Transfusionsmedicin C2:58
Buffy coats som är tappade samma dag levereras tidigast kl.15.

Blodkomponenter kan hämtas på Karolinska Solna, Transfusionsmedicin L2:00
Buffy coats som är tappade samma dag levereras tidigast ca kl.16, ankomsttiden varierar beroende på trafiksituationen eftersom dessa blodkomponenter transporteras från Huddinge.

Beställning av blodkomponenter

Blodprover

OBS! Det är sommaruppehåll vecka 24-34 (13/6-26/8) då inga blodprover kan beställas.

Beställning:

Beställningar kan skickas till Blodcentralen Skanstull, Blodcentralen  Hötorget samt Blodcentralen Odenplan.

Beställning ska göras senast kl. 12.00 och 3 vardagar innan leveransdag.

 

EDTA-rör och rör utan tillsats finns på blodcentralen, övriga typer av rör måste tillhandahållas av beställaren efter överenskommelse.

Leverans:

Blodprover kan hämtas på Blodcentralen Skanstull, Hötorget och Odenplan.

Önskas förvaring vid annan temperatur än rumstemperatur ska detta anges vid beställning.

Avbokning ska göras senast 24h innan leverans annars debitering.

Beställning av blodprover

Information