Beställning av blodkomponenter och blodprover för FoU

Blodkomponenter och blodprov för annat ändamål än sjukvård.

Kontrollmaterial från blodgivare kan beställas till forskningsprojekt, utbildning, utvecklingsprojekt och för rutindiagnostik, och tillhandahålls under förutsättning att sjukvårdens behov är tillgodosedda. Under semesterperioder kan inte prov för forskningsändamål beställas.

Jul-nyårshelgerna 2023-2024: Blodprov kan inte beställas under perioden 4/12-7/1 (vecka 49-01). Inget uppehåll gäller för beställning av blodkomponenter.

Ny rutin från 2023-10-01 för nya kunder

För nytillkomna kunder eller kunder vars kombikakod ej längre är giltig gäller nya rutiner vid beställning av produkter för forskning fr o m 2023-10-01, med anledning av ny biobankslag (2023:38) som trädde kraft 2023-07-01.

Upprättande av tjänsteavtal för tillgång av produkter för forskning går via Stockholms medicinska biobank (SMB), Medicinsk diagnostik Karolinska.

Beställningar av produkter för nya kunder kommer inte utföras innan giltigt avtal med SMB och kombikakod finns. Detta måste vara gjort innan leverans av produkt.

To order in other  languages, use the translate function at this website by clicking the button  “Translate” in the upper right corner. 

Information

Ny kund (saknar kombikakod eller kund som har ogiltig kombikakod)

Tryck på nedan länk

Avtal laboratorietjänster | Biobank och Studiestöd (Stockholms Medicinska Biobank och Regionalt Biobankcentrum Stockholm-Gotland) (biobankstockholm.se)

Befintlig kund med giltig kombikakod

Beställer enligt nedan

 

Blodkomponenter

Beställning:

Görs senast kl.10.00 samma dag som leverans.

Leverans:

Blodkomponenter kan hämtas på Karolinska Huddinge, Transfusionsmedicin C2:58
Buffy coats som är tappade samma dag levereras tidigast kl.15.

Blodkomponenter kan hämtas på Karolinska Solna, Transfusionsmedicin L2:00
Buffy coats som är tappade samma dag levereras tidigast ca kl.16, ankomsttiden varierar beroende på trafiksituationen eftersom dessa blodkomponenter transporteras från Huddinge.

Beställning av blodkomponenter

Blodprover

Beställning:

Beställningar kan skickas till Blodcentralen Skanstull, Blodcentralen Sergel samt Blodcentralen Odenplan.

Beställning ska göras senast kl. 12.00 och 3 vardagar innan leveransdag.

EDTA-rör och rör utan tillsats finns på blodcentralen, övriga typer av rör måste tillhandahållas av beställaren efter överenskommelse.

Leverans:

Blodprover kan hämtas på Blodcentralen Skanstull, Sergel och Odenplan.

Information om öppettider: www.geblod.nu

Önskas förvaring vid annan temperatur än rumstemperatur ska detta anges vid beställning.

Avbokning ska göras senast 24h innan leverans annars debitering.

Beställning av blodprover