Droganalyslaboratoriet

Här utförs analyser av missbruksmedel framför allt i urin men även i saliv och blod från beroendevården, sjukvården och företagshälsovården. Inför en anställning används analysen för att visa att man är drogfri och i beroendevården att ett behandlingsprogram följs. Mer information om varje analys finns i provtagningsanvisningarna. Läs mer om Droganalyslab längst ner på sidan.

Kontakta oss:

Kundservice 08-123 719 99
E-post: Droganalyslaboratoriet 
Vardagar kl. 08.00-16.30 

Jourläkare är tillgänglig vardagar 9.00-16.00

Länk till provtagningsanvisningarna.

Länk till Webbutiken för beställning av remisser och provtagningsmateriel.

Länk till Drogtester med information om provtagningsmateriel- och beskrivningar.

 

Förlängd svarstid för analys av kokain i Quantisal saliv

Droganalyslaboratoriet önskar meddela företagshälsovårdskunder som beställt analys av kokain i Quantisal saliv, att provsvar tyvärr kan bli försenade under vecka 39. Det är oklart exakt när lösning kommer. Vi uppdaterar informationen här när vi vet mer.

En reagensbrist har uppstått för kokainanalysen, på grund av större reagensåtgång än sedvanligt. Vi arbetar tillsammans med leverantören för snabb påfyllning av reagens. Det är oklart exakt när vår produktion är i full styrka igen.

När man beställt flera analyter samtidigt som kokain: Inga svar rapporteras innan hela analysbeställningen av drogtester är utförd. Önskas snabbare svar av övriga beställda analyter kan kokainbeställningen makuleras. Återkom då med begäran om borttagning av kokainbeställning samt ange RID på provet till farmakologi.karolinska@regionstockholm.se.

Analysbeställningar av multianalysen ”Stor drogtest i saliv” påverkas inte av detta.

 

Viktig information angående drogtest i saliv

Greiner Bio-one har beslutat att lägga ner produktionen av kit för salivprovtagning!

Droganalyslaboratoriet kommer att kunna analysera salivprover tagna med Greiner Bio-one så länge provtagarna har dessa kit. Kit kommer att kunna beställas från webbutiken tills lagren tar slut där.

Därefter hänvisar vi till Quantisal salivtest.

Greiner Bio-one drogtest i saliv utgår

Tilllägg av substanser i metoden Internetdroger, U-

Fr.o.m 25 maj läggs till nya substanser i metoden:

2-Methyl-alfa-PiHP
4B-MAR
5-Cl-AMT
N-Methyl-2-AI

Förändring i metoden Internetdroger, U-

Fr.o.m 25 maj 2023 kommer följande analyter tas bort från metod:

2-FA (2-Fluoroamphetamine)
4-FA (4-Fluoroamphetamine)
4F-pentedrone
3F-PVP (3-fluoro-alfa-Pyrrolidinopentiophenone)
SL-164
MDPEP
N-Buthylhexedrone
2-Methyl-AP-237
4-MeO-MIPT
Pregabalin metylester
4F-3-methyl-alfa-PVP

Kreatinin

Är ett kroppseget ämne som bildas i musklerna och utsöndras i urin och analyseras på varje prov för att avslöja utspädning eller utbyte till annan vätska. Utspädd urin minskar provets bevisvärde och kan bero på avsiktlig manipulation.

Utförlig beskrivning varför kreatininkoncentrationen i urin bör mätas vid drogtestning finns beskrivet i en artikel i läkartidningen längre ner på sidan

Internetdroger

En stor mängd nya missbruksmedel har under senare år blivit tillgängliga framför allt genom Internetförsäljning.

I urinprover kan vi detektera kända produkter som säljs på internet. Syntetiska cannabinoider (t.ex. spice) analyseras i urinprover som spice-metaboliter. För mer information se våra provtagningsanvisningar.

Drogtester för arbetslivet

Riktar sig till företagshälsovården i Sverige

Drogtester utförs idag på mer än varannan större arbetsplats i Sverige. Antalet analyser ökar stadigt. Allt fler företag testar idag sina anställda och många av de som tidigare endast testat vid nyanställning och misstanke har nu infört slumpvisa tester också på de redan anställda

Ett framgångsrikt arbete för en nykter och narkotikafri arbetsmiljö kräver en välförankrad och genomtänkt drogpolicy. Det behövs ett komplett program med olika åtgärder som är anpassade till arbetsplatsens egna behov.

Läs mer om den kompletta modellen för en drogfri arbetsmiljö nedan.

Arbetsplatsen behöver tillgång till en "verktygslåda" med policy, utbildning, drogtester, rådgivning, rehabilitering samt kontinuerlig utvärdering. Dessa "verktyg" sammantaget bidrar till att förhindra och tidigt upptäcka drogmissbruk.

Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning (f.d.provtagarkurs)

2-dagarskurs som anordnas av Sveriges Företagshälsor 1-2 gånger per år och som vänder sig till dem som praktiskt genomför alkohol- och drogtestprovtagning. Läs mer under rubriken "Våra kurser och seminarier".

Drogtestnytt

Informationsblad från klinisk farmakologi, som kommer ut 1-2 gånger per år och sprider aktuell information om drogtester. Senaste Drogtestnytt finns som pdf längre ner på denna sida.
Tidigare upplagor kan beställas från oss via E-post.

MRO (Medical Review Officer)

Kommer ursprungligen från USA, där man under en lång tid har haft en oberoende bedömare av hela förloppet vid företagstestning. En MRO-läkare har alltså som uppgift att kontrollera att samtliga moment från provtagning till återförande av svar är kvalitetssäkrade. Detta säkerställer provsvarets riktighet i händelse av en juridisk prövning.

MRO-utbildningen ger särskild kompetens att tolka och kvalitetssäkra narkotikaanalyser. Utbildningen vänder sig till specialistläkare främst inom företagshälsovård, beroendevård och primärvård.
Utbildningen ger behörighet att vara MRO inom hälso- och sjukvård och inom företagshälsovård, och är den enda i sitt slag i Sverige.

Sveriges Företagshälsor anordnar MRO-utbildning en gång per år. Dessutom anordnar de en återträff för dem som har deltagit i MRO-kurser och provtagarkurser tidigare år. Annonsering av dessa sker här på webben under rubriken "Våra kurser och seminarier".

De läkare som har gått MRO-utbildningen och godkänt att få namn, adress och telefonnummer publicerade finns samlade i en MRO-förteckning (se nedan). Dessa personer kan kontaktas för diskussion alternativt anlitas som MRO.

Är du MRO och saknas på listan (eller om uppgifterna behöver uppdateras) - kontakta oss via e-post.

Drogtester i beroende- och sjukvård

Erbjuder ett säkert sätt att kunna avgöra om en person har intagit ett substansberoende medel. Ett tidigt substansberoende kan därmed upptäckas, vilket är avgörande för en framgångsrik behandling.

Provtagningen görs för att säkerställa att patienten följer sin behandlingsplan om drogfrihet. Drogtester utförs med hög känslighet genom kvalitativ screeninganalys. Falska positiva resultat kan dock förekomma vilket gör att vi alltid förordar verifiering/konfirmering av provet.

Vid en verifikationsanalys säkerställs positiva resultat med mycket selektiva metoder, som analyseras med vätskekromatografi kopplat till masspektrometrisk detektion. Detta ger en mycket säker identifiering av påvisade substanser.

Snabbtester som ibland används kliniskt har en hög grad av osäkerhet.

Läs mer om Droganalyslaboratoriet (dokument/artiklar) längre ner på sidan

Äldre information:

 

Ytterligare förändring i metoden Internetdroger, U-

Fr.o.m. 12 januari 2023 tas följande analyter i drift:

Cyputylon
2F-O-PCE
3-Me-PCPy
4-AcO-EPT
3-MPC*
3-MMA
N-Butylbutylone
A-D2PV
MBZP
4F-MBZP*
Isotonitazene
Methaqualone
3-MIPC*

Förändring i metoden Internetdroger, U-

Fr.o.m. 7 december 2022 kommer följande analyter tas bort från metoden p.g.a. att de inte förekommer längre:

Mexedron
N-Etylhexedron
4-Fluoro ethylphenidate
2,4-DMMC
Methylefedrine
Dimethocaine
4-Cl-Pentedrone
4-OH-MIPT
4-Methyl-N-Ethylnorpentedrone
Isopropyl-U-47700

Multianalys stor drogtest, saliv-

Fr.o.m. 28 oktober 2022 utökas "Multianalys stor drogtest, saliv-" med 5 substanser (zopiklon, etylmorfin, hydrokodon, gabapentin, pregabalin) för drogtest tagen med Greiner Bio One provtagningskit.
Då analyseras således 40 substanser i prover tagna både med Quantisal provtagningskit och Greiner Bio One provtagningskit, när ”Multianalys stor drogtest, saliv-” beställs.

Tillägg av substanser i metoden "Internetdroger, U-"
Fr.o.m. 220601

2-Me-PVP (2-methyl-α-Pyrrolidinovalerophenone)
DMXE (Deoxymethoxetamine) 
2-MEB (2-Methylethylbuphedrone)
3-Me-PCP 
4F-MAR (para-fluoro Methylaminorex)

Tillägg av substans till metoden "Missbruksläkemedel och växtdroger, U-"
Fr.o.m. 220601

Tapentadol

1 januari 2022 byter Missbrukslaboratoriet namn till Droganalyslaboratoriet.

 

Artiklar i Läkartidningen