Små barn med sällsynta diagnoser

Välkommen till temadag om små barn med sällsynta diagnoser. Temadag för dig som är förälder till ett barn 0-2 år som har fått en sällsynt diagnos eller som utreds med misstanke om en sådan.

Tid: 30 november 2020,  09.30-15.30

Plats: Rolf Luft Centrum  Fakultetssalen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Anna Stecksens gata 53, 

Program

Anmälan är nu stängd