Små barn med sällsynta diagnoser

Välkommen till temadag om små barn med sällsynta diagnoser

Tid: 26 mars 2020, 09.30-15:30 

Plats: Spädbarnverksamheten Tittut, Olivecronas väg 5, plan 4, hisshall B

Temadag för dig som är förälder till ett barn 0-2 år som har fått en sällsynt diagnos eller som utreds med misstanke om en sådan 

När ett barn får en sällsynt diagnos väcks ofta frågor hos föräldrar kring orsaken till diagnosen och hur framtiden kommer att se ut. Den här dagen ger möjlighet att träffa andra föräldrar i en liknande situation, få ställa frågor och samtala.

Barnläkare och genetiker Hillevi Lindelöf vid Karolinska Solna föreläser om sällsynta diagnoser och en förälder, till ett lite äldre barn med sällsynt diagnos, berättar om sina erfarenheter och upplevelser.

Medverkar gör även medarbetare på spädbarnsverksamheten Tittut och sjuksköterska Katja Ekholm. 

Utskriftsvänligt format

Kostnad

100:-/vuxen inklusive lunch och fika.

Insättes på bankgiro 5118-7219. 

I meddelanderutan anges 3712-908750. 

Frågor

Kontakta Katja Ekholm på 08-517 761 48
eller  Spädbarnsverksamheten Tittut på 08-123 350 75

Anmälan

Anmälan senast 16 mars i formulär nedan