Sällsynta Stories

Sällsynta stories, Sällsynta dagen, Stockholm, 29 februari 2020

Riksförbundet Sällsynta diagnoser anordnar eventet Sällsynta stories på Sällsynta dagen, 29 februari 2020.

På sällsynta dagen riktar Riksförbundet Sällsynta diagnoser uppmärksamheten mot sällsyntheten – en dag när det sällsynta blir vanligt.

Med film, samtal, kunskap och mingel skapas en givande och rolig dag som bidrar till större medvetenhet om och för sällsynta diagnoser. Därför är det dags att se fram emot en festlig dag för medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser och alla andra som är intresserade eller berörs av ämnet – eller helt enkelt bara vill se bra film.

Mer info