Informationsträff för Riksförbundet Sällsynta diagnosers medlemmar från region Stockholm-Gotland

Välkomna till informationsträff tillsammans med CSD i Region Stockholm

  • 2 december 2021, kl 16.00 – 17.00 via Zoom (länk skickas efter anmälan)

Agenda

  • Presentation av CSD i Region Stockholm
  • Information kring CSD i samverkan
  • Frågor från regionens medlemmar

Anmälan / frågor

Ev frågor kan ställas till Riksförbundet, evelina.rosen@sallsyntadiagnoser.se

Anmälan är nu stängd.