Temadag Floating-Harborsyndromet

Välkommen till en temadag kring Floating-Harborsyndromet. Inbjudan riktar sig till anhöriga och personer som i sitt arbete möter personer med diagnosen.

Tid:

Fredag den 19 januari 2024, klockan 10:00-16:00.

Plats:

Fakultetssalen, Rolf Luft centrum, L1:00, Anna Steckséns Gata 53 Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Det finns även möjlighet att delta digitalt vid föreläsningen.

Program

  • 10:00 Inledning och kort information om CSD (Charlotte Ingvoldstad-Malmgren, Genetisk vägledare)
  • 10:15 Symtom vid Floating-Harborsyndromet (Britt-Marie Anderlid, Specialistläkare barnmedicin, klinisk genetiker)
  • 11:15 Genetik och diagnostik (Ann Nordgren, Klinisk genetiker, professor)
  • 12:00 Lunch på egen hand
  • 13:00 Kognition och beteende (Astrid Hallman, Psykolog, doktorand)
  • 14:00 Språk och kommunikation (Johanna Lindström, Logoped)
  • 14:45 UNIKA - en forskningsstudie (Charlotte Willfors, Psykolog, forskare)
  • 15:00 Avslutning, Kaffe, möjlighet till mingel och samtal

Temadagen anordnas av Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset, Region Stockholm-Gotland.

Vid frågor kontakta

charlotte.willfors@regionstockholm.se

Anmälan

Via formuläret nedan senast den 10:e januari 2024.

Anmälan till Temadag Floating-Harborsyndrom