27/4 - Utbildningsdag för föräldrar om Esofagusatresi

Till dig som är förälder till ett barn som opererats för Esofagusatresi

Tid: Onsdag 27 april 2022, kl 13 -16

Plats: Konferensrum Skandiasalen, Karolinska vägen 37A, Hiss QA, plan 1, Karolinska Solna

 

Program

 

Anmälan

Anmälan senast den 20 april 2022