Dysmeli föräldrautbildning

Temadag framskjuten till den 4 februari 2022.

Vi har arrangerat en föräldrautbildningsdag för dysmeli varannan höst under flera år. Det har varit uppskattat och givande för både föräldrar och för oss som jobbar med dysmeli.

Denna gång får vi skjuta på det till 2022 på grund av Folkhälsomyndighetens mötesrestriktioner. Vi ser framemot att ses då istället.

Med vänliga hälsningar

TEA-teamet för extremitetsavvikelser/dysmeli i Stockholm