Dysmeli föräldrautbildning

Vi har arrangerat en föräldrautbildningsdag för dysmeli varannan höst under flera år. Det har varit uppskattat och givande för både föräldrar och för oss som jobbar med dysmeli.

Denna gång får vi skjuta på det till nästa höst på grund av Folkhälsomyndighetens mötesrestriktioner. Vi ser framemot att ses om ett år istället.

Med vänliga hälsningar

TEA-teamet för extremitetsavvikelser/dysmeli i Stockholm