Artrogryposis Multiplex Congenita (AMC)

Välkommen till ett webbinarium den 14/2 -22

Kunskapsteamet för AMC, ett tvärprofessionellt team -
från spädbarn till 18 år

Tid: Måndagen den 14/2 2022, kl 15.00-16.30
Plats: Digitalt.  
Kostnad: Temadagen är kostnadsfri.

Webbinariet vänder sig till diagnosbärare, anhöriga och andra intresserade av AMC. Föreläsningen kommer att fokusera på vilken vård och stöd som behövs under uppväxtåren, teamet kommer att berätta om hur de arbetar, samt vilket vård det finns evidens för och erfarenhet av i dagsläget. Avslutningsvis kommer AMC-föreningen att presentera deras verksamhet.

Anordnas av AMC-teamet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Centrum för sällsynta diagnoser Karolinska.

Program

  • 15.00 - Introduktion
  • 15.10 - 16.10 Kunskapsteamet
  • 16.10 - 16.30 AMC-föreningen

Anmälan

Anmälan i formulär nedan senast den 9/2