Teamet för gynekologiska tumörsjukdomar

Diagnostik och behandling av sällsynta gynekologiska tumörsjukdomar i region Stockholm-Gotland är helt centraliserad till Karolinska Universitetssjukhuset. För kvinnor med gestationell trofoblastsjukdom (GTD) har Karolinska ett utvidgat regionsvar och nära samarbete med övriga nordiska länder.

Teammedlemmar

 • Agneta Rönnqvist, koordinator/kontaktsjuksköterska, Malign gynekologi, planering och uppföljning.
  Epost: agneta.ronnqvist@sll.se. Tel: 08-517 789 19
 • Ulrika Joneborg, medicine doktor och biträdande överläkare, Gynekologisk tumörkirurgi, ansvarig för GTD
 • Henrik Falconer, docent och överläkare, Gynekologisk tumörkirurgi, sektionschef Malign gynekologi
 • Charlotte Klynning, biträdande överläkare, Gynekologisk tumörkirurgi, patientflödesansvarig gynekologisk cancer
 • Ole Mogensen, professor, Gynekologisk tumörkirurgi, verksamhetschef
 • Joseph Carlson, docent och överläkare, referenspatolog gynekologisk onkologi
 • Elisabeth Epstein, docent och överläkare, Gynekologi/obstetrik, ansvarig gynekologiskt högspecialiserat ultraljud
 • Elisabet Hjerpe, medicine doktor och överläkare, Gynekologisk onkologi, tumörgruppsansvarig ovarialcancer
 • Daria Glaessgen, medicine doktor specialistläkare, FoUU-företrädare i temaarbete gynekologisk cancer
 • Caroline Lundgren, medicine doktor och överläkare, Gynekologisk onkologi, patientflödesansvarig gynekologisk cancer
 • Magnus Tengvar, medicine doktor och överläkare, Radiologi
 • Barbro Sjölander, patientföreträdare, Ordförande Nätverket mot Gynekologisk cancer