Team för tromboembolisk sjukdom hos barn

Diagnostik, vård och uppföljning av barn med tromboembolisk sjukdom följs på högspecialiserade koagulationscentra. Vid Karolinska Universitetssjukhuset finns mottagningsverksamhet för både barn och vuxna med koagulationssjukdomar. I teamet ingår läkare, koagulationssköterskor, sjukgymnast och kurator. Teamet deltar i nationell och internationell forskning. Det pågår i Sverige och hela världen kliniska studier för behandlingen med nya perorala läkemedel vilka redan är godkända för vuxna men ännu inte för barn. Expertteamet är involverad i tre stycken kliniska studier.

Teamet samarbetar vid behov med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Samverkan sker med den nationella barnstrokegruppen och läkare från Barnkoagulation deltar i möten med kärlmissbildningsteamet vid ALB. Informella kontakter med andra barn och vuxenkoagulationsexperter sker regelbundet.

Kontakt med teamet tas genom remiss och/eller telefonsamtal med Barnkoagulation som kan ge råd vid akuta samt mer långvariga tillstånd. Patienten blir kallad till mottagningen men barnkoagulationsläkare kan också vara delaktig i vården på avdelningar och BIVA.

Tromboembolisk sjukdom behandlas med antikoagulantia men vid livshotande tillstånd kan även trombolytisk behandling bli aktuell. Behandlingen syftar till att blodproppen löses upp och dessutom förhindra återfall samt komplikationer till sjukdomen. Behandling med antikoagulantia kan ges som heparininfusion, subkutan injektioner med lågmolekylärt heparin samt peroralt med vitamin-K antagonister.

Remissförfarande

För att komma i kontakt med teamet vänder man sig till ansvarig koordinator eller skriver remiss till Barnkoagulationsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm. Tel: 08-517 751 20

Teammedlemmar:

 • Tony Frisk, medicinsk doktor samt överläkare vid barnonkologi och -koagulation vid Barnkoagulationsmottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Han följer i sitt kliniska arbete barn med tromboembolisk sjukdom och är nationell PI inom trombosstudier. Medlem i nationella barnstrokesgruppen; involverad i utveckling av riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden (Svensk Neuropediatrisk Förening). Medlem i NOPHO (Nordisk organisation inom barnhematologi och onkologi) trombos working grupp; utvecklat riktlinjer för behandling av trombos hos barn med leukemi inom i NOPHO. Koordinator och ansvarig läkare.
 • Susanna Ranta, docent samt överläkare vid barnonkologi och -koagulation vid Barnkoagulationsmottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Susanna följer barn med tromboembolisk sjukdom i sitt kliniska arbete. Susanna är intresserad av barn med tromboembolisk sjukdom och cancer och där bedriver hon även forskning. Med i NOPHO trombos working grupp.
 • Maria Magnusson, medicinsk doktor samt biträdande överläkare vid barngastrologi och -koagulation vid Barnkoagulationsmottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hon följer i sitt kliniska arbete barn med tromboembolisk sjukdom. Hon har disputerat inom koagulation hos leversjuka barn. Maria representerar barnkoagulation i kärlmissbildningsgruppen. Hon är ansvarig för barn med lever- och koagulationssjukdom.
 • Pia Petrini, överläkare vid Barnkoagulationsmottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hon har mycket stor erfarenhet av vård av barn med tromboembolisk sjukdom. Hon har skrivit flera artiklar och böcker om koagulationssjukdomar hos barn.
 • Valja Vlachou, sjuksköterska vid barnkoagulationsmottagningen. Flera års erfarenhet inom koagulation. Pågående specialistutbildning till barnsjuksköterska.
 • Eva Strand, sjuksköterska vid barnkoagulationsmottagningen. Specialistkompetens som barnsjuksköterska.
 • Magnus Aspdal, sjukgymnast, ALB Solna.
 • Jovan Antovic, docent samt överläkare vid Koagulationslaboratoriet, Karolinska Universitetsjukhuset Solna.

Övriga resurspersoner:

 • Doris Näslin,forskninssköterska, engagerad i kliniska prövningar och PedNet-registret.
 • Kurator
 • Barnpsykolog