LKG-teamet Stockholm

Kontaktuppgifter

  • Kontaktperson: Katrin Stabel-Svensson (kontaktssk) 08-51774556,
    Epost: katrin.stabel-svensson@sll.se

  • Ansvarig specialist: Petra Peterson (plastikkirurg) 072-4654886,
    Epost: petra.peterson@sll.se
    Emilie Hagberg (logoped) via Katrin Stabel-Svensson el vxl 08-51770000, emilie.hagberg@sll.se

LKG-teamet Stockholms är en del av det Europeiska referensnätverket (ERN) för ERN-Cranio 

För vårdgivare

Remisser skickas elektroniskt via Take Care till:

S Kraniofac sjd Mott, Konsulationsorsak: Plastikkirurgisk konsultation, Karolinska Universitetssjukhuset Kraniofaciala sjukdomar 

Pappersremiss via post 

Karolinska Universitetssjukhuset, Kraniofaciala sjukdomar, Gävlegatan 55 NA2:04-05, 171 64 Solna

Övrigt: Remissen ska akut-märkas för nybesök på BB och föräldrainformation efter ultraljudsdiagnos. Information om typ av spalt samt om barnets ålder och övriga hälsotillstånd bör framgå i remissen.

Som medlem i ERN kan teamet vid behov erbjuda rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.  

Kort om diagnosgrupp och team

Flera av barnen som föds med en sällsynt diagnos har även läpp- käk- och gomspalt (LKG-spalt). LKG-spalt är den vanligaste ansiktsmissbildningen. Det föds cirka 200 barn med någon typ av LKG-spalt i Sverige varje år. Spalten kan omfatta endast läpp eller läpp och käke, endast gom eller läpp, käke och gom. Stockholms kraniofaciala team tar emot cirka 50 nyfödda barn med LKG-spalt varje år och följer dessa barn från födseln till vuxen ålder. Teamet består av sjuksköterskor, logopeder, ortodontister (specialisttandläkare), plastikkirurger, psykolog, audiologer och öron-, näs- och halsläkare. Den första kontakten med teamet brukar ske redan på BB och därefter följs barnet regelbundet till vuxen ålder. Vid gemensamma konferenser diskuteras individuellt utformade utrednings- och behandlingsförslag med patienten och/eller föräldrarna. Den första operationen brukar utföras vid ca 6 månaders ålder och om bebisen har spalt i gommen brukar man även sätta in rör i öronen för att förbättra hörseln. Förutom operationer, och vid behov förberedande och efterföljande behandlingar, utförs regelbundna tal- och bettutvecklingskontroller. En del barn som föds med LKG-spalt behöver talträning och/eller tandreglering under uppväxten. Kvalitetsuppföljning och forskning bedrivs av de flesta medarbetarna i teamet och information om behandling och resultat rapporteras till det nationella LKG-kvalitetsregistret efter godkännande av patient/föräldrar.

Mer information

Stockholms Kraniofaciala Team (LKG-teamet) - Karolinska Universitetssjukhuset

Läppspalt, käkspalt, gomspalt - LKG-spalt - 1177 Vårdguiden

Cleft lip/palate and orodental anomalies (ern-cranio.eu)