Stockholms kraniofaciala team (läpp- käk- och gomspalt, LKG)

Kontaktuppgifter

 • Katrin Stabel-Svensson, koordinator/sjuksköterska
  katrin.stabel-svensson@sll.se. Tel:
 • Petra Peterson, ansvarig läkare
  petra.peterson@sll.se
 • Liisi Raud Westberg, logoped
  liisi.raud-westberg@sll.se
 • Agneta Karsten, ortodontist
  agneta.l-a.karsten@ki.se
 • Staffan Rislund Törner, psykolog
  staffan.rislund-törner@sll.se 

Kort om diagnosgrupp och team

Flera av barnen som föds med en sällsynt diagnos har även läpp- käk- och gomspalt (LKG-spalt). LKG-spalt är den vanligaste ansiktsmissbildningen. Det föds cirka 200 barn med någon typ av LKG-spalt i Sverige varje år. Spalten kan omfatta endast läpp eller läpp och käke, endast gom eller läpp, käke och gom. Stockholms kraniofaciala team (SKT), som är en del av Stockholms kraniofaciala center (SKC), tar emot cirka 50 nyfödda barn med LKG-spalt varje år och följer dessa barn från födseln till vuxen ålder. Teamet består av sjuksköterskor, logopeder, ortodontister (specialisttandläkare), plastikkirurger, psykolog, audiologer och öron-, näs- och halsläkare. Vid gemensamma konferenser diskuteras individuellt utformade utrednings- och behandlingsförslag med patienten och/eller föräldrarna. Förutom operationer, och vid behov förberedande och efterföljande behandlingar, utförs regelbundna tal- och bettutvecklingskontroller. Kvalitetsuppföljning och forskning bedrivs av de flesta medarbetarna i teamet och information om behandling och resultat rapporteras till det nationella LKG-kvalitetsregistret efter godkännande av patient/föräldrar.