LKG-teamet Stockholm

Kontaktuppgifter

  • Kontaktperson: Katrin Stabel-Svensson (kontaktssk) 08-123 745 56,
    E-post: katrin.stabel-svensson@regionstockholm.se

  • Ansvarig specialist: Petra Peterson (plastikkirurg),
    E-post: petra.peterson@regionstockholm.se
    Emilie Hagberg (logoped) via Katrin Stabel-Svensson
    el vxl 08-123 700 00, E-post: emilie.hagberg@regionstockholm.se

LKG-teamet Stockholms är en del av det Europeiska referensnätverket (ERN) för ERN-Cranio 

Som medlem i ERN kan teamet vid behov erbjuda rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.  

För vårdgivare

Remisser skickas elektroniskt via Take Care till:

S Kraniofac sjd Mott, Konsulationsorsak: Plastikkirurgisk konsultation, Karolinska Universitetssjukhuset Kraniofaciala sjukdomar 

Pappersremiss via post 

Karolinska Universitetssjukhuset, Kraniofaciala sjukdomar, Gävlegatan 55 NA2:04-05, 171 64 Solna

Övrigt: Remissen ska akut-märkas för nybesök på BB och föräldrainformation efter ultraljudsdiagnos. Information om typ av spalt samt om barnets ålder och övriga hälsotillstånd bör framgå i remissen.

Kort om diagnosgrupp och team

Flera av barnen som föds med en sällsynt diagnos har även läpp- käk- och gomspalt (LKG-spalt). LKG-spalt är den vanligaste ansiktsmissbildningen. Det föds cirka 200 barn med någon typ av LKG-spalt i Sverige varje år. Spalten kan omfatta endast läpp eller läpp och käke, endast gom eller läpp, käke och gom. Stockholms kraniofaciala team tar emot cirka 50 nyfödda barn med LKG-spalt varje år och följer dessa barn från födseln till vuxen ålder. Teamet består av sjuksköterskor, logopeder, ortodontister (specialisttandläkare), plastikkirurger, psykolog, audiologer och öron-, näs- och halsläkare. Den första kontakten med teamet brukar ske redan på BB och därefter följs barnet regelbundet till vuxen ålder. Vid gemensamma konferenser diskuteras individuellt utformade utrednings- och behandlingsförslag med patienten och/eller föräldrarna. Den första operationen brukar utföras vid ca 6 månaders ålder och om bebisen har spalt i gommen brukar man även sätta in rör i öronen för att förbättra hörseln. Förutom operationer, och vid behov förberedande och efterföljande behandlingar, utförs regelbundna tal- och bettutvecklingskontroller. En del barn som föds med LKG-spalt behöver talträning och/eller tandreglering under uppväxten. Kvalitetsuppföljning och forskning bedrivs av de flesta medarbetarna i teamet och information om behandling och resultat rapporteras till det nationella LKG-kvalitetsregistret efter godkännande av patient/föräldrar.

Mer information

Läpp Käk Gomspalt Mottagning, LKG-teamet Stockholm

Läppspalt, käkspalt, gomspalt - LKG-spalt - 1177 Vårdguiden

Cleft lip/palate and orodental anomalies (ern-cranio.eu)

LKG-föreningen Stockholm