Kraniofacialt team

För att förbättra vården för patienter med kraniofaciala sjukdomar har Karolinska Sjukhuset sedan många år ett multidisciplinärt team, Stockholms Kraniofaciala Centrum, bestående av plastikkirurger, käkkirurger, ögonläkare, neurokirurger, öron- näsa- halsläkare, ortodontister, koordinator och psykolog. Vidare är kliniska genetiker, barnläkare, logopeder, anaplastologer och audiologer kopplade till detta team.

Kontaktuppgifter

  • Kontaktperson: Therese Steger, kontakt-ssk, 072-468 20 81

  • Ansvarig specialist Vasc (kärlmissbildningar):
    Nader Ghaffarpour, barnkirurg,
    E-post: nader.ghaffarpour@regionstockholm.se

  • Filip Farnebo, plastikkirurg, FoU-ansvarig läkare,
    E-post: filip.farnebo@regionstockholm.se

Kraniofaciala teamet är en del av det Europeiska referensnätverket (ERN) för Cranio- och vaskulära missbildningar VASCern

Som medlem i ERN kan teamet vid behov erbjuda rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.

För vårdgivare

Remisser skickas till:

Stockholms Kraniofaciala Team, ME Plastik- och Kraniofacialkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm.

Om diagnosgruppen

Vid Stockholms Kraniofaciala Team behandlas barn och vuxna med ovanliga åkommor inom skalle och ansikte. Detta inkluderar flera syndromala sjukdomar men också exempelvis neurofibromatos, vaskulära missbildningar och fibrös dysplasi. Vidare behandlas patienter med defekter efter tidigare skall- och ansiktsfrakturer eller andra skador inom skalle och ansikte. Vissa patienter rekonstrueras också efter tidigare kirurgi pga. exempelvis tumörer.

Om teamet 

Stockholms Kraniofaciala Team är ett multidisciplinärt högspecialiserat team med experter från flera specialiteter; plastikkirurger, neurokirurger, käk-kirurger, röntgenläkare, ögonläkare och öron- näsa- halsläkare. Vidare har teamet ett stort internationellt kontaktnätverk med framstående kraniofaciala team i flera länder. På gemensamma konferenser bedöms patienterna och utrednings- respektive behandlingsförslag diskuteras med patienter/föräldrar. Operationer samordnas därefter med de experter som behövs för just de ingreppen. Fördelen med denna organisation är att patienterna slipper remitteras mellan olika specialister utan kan i stället komma på en gemensam bedömning. Detta underlättar också remissförfarandet där andra vårdgivare kan remittera patienter med symptom från olika delar av skalle och ansikte direkt till teamet. 

För de ovanliga diagnoserna har teamet ett nära samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser och de olika experteam som finns tillgängliga för dessa patienter. 

Inom Stockholms Kraniofaciala Team ryms även behandling av ansiktsfrakturer, läpp- käk- gomspalt (LKG), facialispåverkan (skada på nerven som styr mimiken i ansiktet) och microti (öronmissbildningar). Inom dessa verksamheter finns ansvariga läkare, kontaktsjuksköterskor, logopeder, ortodontister (specialisttandläkare) och psykolog. 

Forskning är en mycket viktig del av SKCs verksamhet och både basalvetenskapligforskning kring genetik, utvecklingsbiologi liksom klinisk forskning organiseras via centret.

Mer information

ERN - Cranio.eu

Kraniofaciala föreningen

Stockholms Kranofaciala centrum