För vårdgivare

Teammedlemmar av reumatisk muskelsjukdom, myosit

Teamsammansättning

 • Ingrid Lundberg, professor, överläkare (ansvarig), Patientområde Gastro, Hud, Reuma. Ingrid.lundberg@ki.se
 • Maryam Dastmalchi, överläkare, medicinskt ansvarig för myositmottagningen, Patientområde Gastro, Hud, Reuma, maryam.dastmalchi@sll.se
 • Lara Dani, biträdande överläkare, Patientområde Gastro, Hud, Reuma
 • Antonella Notarnicola, specialistläkare, Patientområde Gastro, Hud, Reuma
 • Karina Gheorghe, specialistläkare, Patientområde Gastro, Hud, Reuma
 • Louise Ekholm, specialistläkare, Patientområde Gastro, Hud, Reuma
 • Heléne Sandlund, sjuksköterska vid myositmottagningen, Patientområde Gastro, Hud. Reuma
 • Anna Mohr, Patientföreträdare, Reumatikerförbundet
 • Helene Alexanderson, docent, fysioterapeut
 • Kristofer Andreasson, fysioterapeut
 • Malin Regardt, PhD, arbetsterapeut
 • Karin Åstöm, arbetsterapeut
 • Inger Nennesmo, docent, muskelpatolog
 • Maryam Fathi, PhD, överläkare, lungkliniken
 • Bo Magnusson, Bitr överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus
 • Erik Sundberg, Bitr överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus
 • Sara Röstlund, fysioterapeut, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
 • Johanna Kembe, arbetsterapeut Astrid Lindgrens Barnsjukhus