Mer om teamet för sällsynta njursjukdomar

Njurmedicinska verksamheterna för barn och vuxna vid Karolinska Universitetssjukhuset är bland de största i Skandinavien med lång erfarenhet av alla typer av njursjukdomar. Njursjukvården för barn och vuxna är i högsta grad baserad på arbete i multidisciplinära team med patienten i centrum. En lång tradition finns där patient och anhöriga med ökande kunskap om sin sjukdom tar ett allt större ansvar för sin oftast livslånga behandling. Förutom nedan namngivna läkare och sjuksköterskor ingår även dietister, kuratorer, fysioterapeuter och flera nätverk med andra specialister inom och utom Karolinska.

Teammedlemmar

Barnnefrologi

Maria Herthelius, docent och överläkare
Kajsa Åsling Monemi, medicine doktor och överläkare
Bogna Niwinska Faryna, medicine doktor och överläkare
Rafael Krmar, medicine doktor och överläkare

Njurmedicin (vuxen)

Peter Bárány, docent och överläkare
Annette Bruchfeld, docent och överläkare
Peter Hemmingsson, biträdande överläkare

Njurpatologi

Annika Östman Wernerson, professor och överläkare
Jaakko Patrakka, docent och överläkare
Magnus Söderberg, medicine doktor och överläkare
Attila Szakos, medicine doktor och överläkare

Centrum för metabola sjukdomar

Rolf Zetterström, medicine doktor och överläkare

Transplantationskirurgi och accesskirurgi

Lars Wennberg, docent och överläkare
John Sandberg, överläkare

För mer information om njurtransplantation hos barn se följande länk