Team för neuromuskulära sjukdomar

Teamets uppgift är att erbjuda sjukvård, samla och sprida kunskap om diagnosen samt samverka med samhällsaktörer och patientrepresentanter. Expertteamet har ett nära samarbete med expertteamet i Göteborg och andra expertteam i Sverige, Hälsa och habilitering samt patientorganisationer. Teammedlemmar deltar i olika forskningsprojekt, nationellt som internationellt.

Teammedlemmar (barn):

 • Thomas Sejersen, professor och överläkare Neuropediatriska mottagningen, ALB Solna
  Thomas.sejersen@ki.se
 • Helgi Hjartarson, specialistläkare Neuropediatriska mottagningen, ALB Solna
 • Gunnar Sjöberg, med dr, överläkare Barnkardiologiska kliniken, ALB Solna
 • Paul Gerdhem, docent, överläkare ortopedi, Ryggsektionen ortopedkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 • Eva Pontén, medicine doktor och överläkare (ortoped och handkirurg), Barnortopediska mottagningen, ALB Solna
 • Lena Haggren, överläkare ortopedi, ALB Solna
 • Helena Malmgren, docent, sjukhusgenetiker, Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Daniel Nilsson, bioinformatiker, Klinisk Genetik, KS Solna
 • Karin Naess, specialist i barnneurologi, CMMS, KS Solna
 • Agneta Markström, docent och överläkare andningsmottagningen, ALB Solna
 • Eva Wesslén-Eriksson, bitr. överläkare anestesikliniken LIVA, ALB Solna
 • Li Villard, Med dr, sjukgymnast, ALB Solna
 • Theresa Nagle Tsakiridis, sjukgymnast, ALB Solna
 • Eva Jönsson, arbetsterapeut, ALB Solna
 • Elisabeth Nordmark Andersson, arbetsterapeut, ALB Solna
 • Annelie Byström, dietist, ALB Solna
 • Lise Lidbäck, patientrepresentant, ordförande i Neuroförbundet
 • Kristina Gustafsson-Bonnier, socionom vid Centrum för Sällsynta Diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering och Hälsa.

Teammedlemmar (vuxen):

 • Helene Hallin, koordinator, sjuksköterska Neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  helene.hallin@karolinska.se
 • Göran Solders, docent och överläkare i neurologi och neurofysiologi, KS Huddinge
  goran.solders@karolinska.se
 • Rayomand Press, överläkare Neurologiska kliniken, KS Huddinge
 • Snolaug Arnardottir, överläkare Neurologiska kliniken, KS Huddinge
 • Hasan Balcin, med dr, specialistläkare Neurologkliniken, Karolinska Huddinge
 • Humberto Skott, specialistläkare neurofysiologi och neurologi, Neurologkliniken, Karolinska Huddinge
 • Magnus Nygren, bitr överläkare Kardiologkliniken, KS Huddinge
 • Inger Nennesmo, docent och överläkare, Klinisk patologi och cytologi, KS Huddinge
 • Martin Engvall, bitr överläkare CMMS, KS Solna
 • Peter Gustavsson, med dr och specialistläkare Klinisk genetik, KS Solna
 • Kristina Lagerstedt, med dr, sjukhusgenetiker, Klinisk genetik, KS Solna
 • Thomas Andersson, överläkare Neurofysiologiska kliniken, KS Huddinge
 • Jan Weinberg, överläkare Neurologiska kliniken, KS Huddinge
 • Thomas Börsbo, överläkare vuxenhabilitering
 • Monika von Heijne, överläkare vuxenhabilitering
 • Lotta Ahlborg, sjukgymnast vuxenhabilitering