Neurogen blåsrubbning

Den vanligaste medfödda orsaken till neurologiskt orsakad inkontinens hos barn är ryggmärgsbråck. Men även andra ryggmärgsmissbildningar kan ge inkontinens. Bland förvärvade tillstånd kan nämnas cerebral pares, tumörer, trauma eller infektioner som drabbar hjärnan eller ryggmärgen.

När blåsan har en neurogen skada kan inte blåsan tömmas viljemässigt och detta kan leda till upprepade urinvägsinfektioner, höga tryck i övre urinvägarna och allvarlig njurskada. För att undvika detta brukar barn med ryggmärgsbråck tappas via urinröret med en urintappningskateter. Föräldrarna får tidigt lära sig att tappa sitt barn på urin och barnet följs regelbundet av uroterapeut. Barnet kan också ha en dålig tarmfunktion varför regelbunden tarmtömning måste ske med hjälp av läkemedel och lavemang.

Om urinblåsan utvecklar höga tryck och liten blåsvolym kan man behöva behandla kirurgiskt. Bland annat kan man behöva minska trycket genom att spruta muskelavslappnande medel (Botox) i blåsväggen (via cystoskop). Ibland behöver man skapa en tappningskanal för att kunna tömma urinblåsan helt och i vissa fall behöver urinblåsan förstoras, till det används ofta vävnad från tarmen.

För att sköta tarmen regelbundet och för att minska problem med tarminkontinens kan en kanal skapas till tjocktarmen för att enkelt ge lavemang i så kallad antegrad riktning (uppifrån).

Alla dessa barn sköts multidiciplinärt för att uppnå god hälsa och självständighet under uppväxten. Teamet består bland annat av barnneurologer, specialistsjuksköterskor, psykolog, arbetsterapeut samt kirurger med expertkunskap inom urologi, magtarmkirurgi, neurokirurgi och ortopedi.