Teamet för spädbarnskolestas

Vi utreder och behandlar barn från hela landet för spädbarnskolestas och andra leversjukdomar. För optimalt patientflöde på rätt vårdnivå krävs dels täta kontakter med inremitterande och dels en lokal infrastruktur som möjliggör adekvat utredning, behandling och uppföljning. Förutom barnhepatologer ingår hepatologiskt inriktade specialistsjuksköterskor, patientkoordinator, dietist, kurator och psykolog. Därutöver bedrivs nära samarbete med barnkirurger (framförallt för operation för gallvägsatresi), vuxenhepatologer (för strukurerad överföring till vuxenvård, samt utredning av levande leverdonatorer) samt transplantationskirurger (för den andel av dessa patienter som behöver levertransplanteras).

Teammedlemmar

Samtliga medlemmar är verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Barnhepatologi

Specialistläkare:

Björn Fischler, Henrik Arnell, Thomas Casswall, Antal Nemeth, Eva Beijer, Silvia Malenicka, Gandom Kharrazi och Afrodite Psaros-Einberg

Patientkoordinator:

Ann Seidel

Specialistsjuksköterskor:

Lena Hallberg

Dietist:

Helene Niskanen

Kurator:

Maja Oksanen

Psykolog:

Maria Wikström

Barnkirurgi

Specialistläkare:

Jan Svensson, Markus Almström och Jan Rutqvist

Vuxenhepatologi

Specialistläkare:

Karouk Said, Per Stål, Staffan Wahlin, Antti Oksanen, Anna Abrahamsson, Soo Aleman, Mattias Lissing, Ammar Barakat, Rupesh Rajani och Andrea Lindfors

Specialistsjuksköterskor:

Gordana Grujcicm, Margaret Bojarlind, Malin Grass Gransell, Angela Lingemark, Maria Wallin, Christina Prior och Lena Gref

Kurator:

Anna Larsson

Dietist:

Catarina Lindqvist

Transplantationskirurgi

Specialistläkare:

Gunnar Söderdahl, Bo-Göran Ericzon, Henrik Gjertsen, Greg Nowak, Carl Jorns, Antonio Romano och Rafal Dlugosz

Patientkoordinator:

Sandra Sjölander