Team för ärftliga aortasjukdomar

Individer med ärftlig aortasjukdom kan ha komplexa symtom och vara i behov av expertis från flera olika medicinska specialiteter. Expertteamet för ärftliga aortasjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset är multidisciplinärt, arbetar åldersövergripande och består av alla specialiteter som krävs för omhändertagande av dessa patienter. Teamet omfattar bl a expertis inom klinisk genetik, kardiologi, och oftalmologi. Teamets medlemmar har regelbunden kontakt med bland annat Marfanföreningen kring föreläsningar, utformningen av texter och undervisning för läkare.

Inom EU har det skapats ett europeiskt referensnätverk för sällsynta multisystemiska vaskulära sjukdomar (ERN on Rare Multisystemic Vascular Diseases), där teamet för kärlanomalier och ärftliga aortasjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset ingår.  För mer information se www.ernvascular.eu.


Teammedlemmar

 • Erik Björck, överläkare, docent, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset. Epost: erik.bjorck@ki.se. Tel: 08-517 720 96
 • Eva Mattson, överläkare, PhD, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Per-Herman Jacobsen, biträdande överläkare, PhD, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Edit Nagy, biträdande överläkare, PhD, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Peder Sörensson, överläkare, PhD, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Ulf Ergander, överläkare, PhD, Barnkardiologiska mottagningen, Astrid Lindgrens Barnssjukhus Solna
 • Anita Strandberg, sjuksköterska, Thorax Kärlmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Maritta Hellström-Pigg, överläkare, PhD, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Elisabet Syk-Lundberg, överläkare, professor, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Britt-Marie Anderlid, överläkare, docent, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Ann Nordgren, överläkare, professor, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Kristina Lagerstedt, sjukhusgenetiker, PhD, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Anna Lundvall, överläkare, docent, S:t Eriks Ögonsjukhus
 • Paul Gerdhem, överläkare, docent, Ortopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset