Team för Artrogryposis Multiplex Congenita – AMC

Expertteamet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus har varit verksamt sedan 1997 och samarbetar nära med expertteamet för neuromuskulära sjukdomar vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, fostermedicinska enheten vid Karolinska Universitetssjukhuset, expertteamet för AMC i Göteborg, patientorganisation samt Hälsa och Habilitering i Stockholm. Teamets uppgift är att erbjuda sjukvård, samla och sprida kunskap om diagnosen samt samverka med samhällsaktörer och patientrepresentanter.

Teammedlemmar

 • Eva Pontén, medicine doktor och överläkare (ortoped och handkirurg), Barnortopediska mottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus. eva.ponten@sll.se
 • Helgi Hjartarson, specialistläkare i barnneurologi, Neuropediatriska mottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus.
  helgi.hjartarson@sll.se
 • Maria Nikolaidou, specialistläkare i barnneurologi, Neuropediatriska mottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Britt-Marie Anderlid, medicine doktor och överläkare Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Li Villard, medicine doktor och sjukgymnast, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Sonja Högset, sjukgymnast, Hälsa och Habilitering
 • Elisabeth Nordmark-Andersson, arbetsterapeut, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Gunilla Mattsson, arbetsterapeut, Hälsa och Habilitering
 • Marie Eriksson, ortopedingenjör, OLMED
 • Erika Axelsson, ortopedingenjör, OLMED
 • Kristina Gusafsson-Bonnier, socionom vid Centrum för Sällsynta Diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering och Hälsa. Ansvarar för kontakt med patientföreningar och utbildningsinsatser.