Team för Artrogryposis Multiplex Congenita – AMC

Teammedlemmar

 • Eva Pontén, medicine doktor och överläkare (ortoped och handkirurg), Barnortopediska mottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus. eva.ponten@sll.se
 • Helgi Hjartarson, specialistläkare i barnneurologi, Neuropediatriska mottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus.
  helgi.hjartarson@sll.se
 • Maria Nikolaidou, specialistläkare i barnneurologi, Neuropediatriska mottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Britt-Marie Anderlid, medicine doktor och överläkare Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Li Villard, medicine doktor och sjukgymnast, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Sonja Högset, sjukgymnast, Hälsa och Habilitering
 • Elisabeth Nordmark-Andersson, arbetsterapeut, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Gunilla Mattsson, arbetsterapeut, Hälsa och Habilitering
 • Marie Eriksson, ortopedingenjör, OLMED
 • Erika Axelsson, ortopedingenjör, OLMED
 • Kristina Gusafsson-Bonnier, socionom vid Centrum för Sällsynta Diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering och Hälsa. Ansvarar för kontakt med patientföreningar och utbildningsinsatser.