Informationsblad CSD

Skriv gärna ut vårt informationsblad för att ha det till hands på din arbetsplats, på en anslagstavla, på mottagningen eller i hemmet

Informationsblad - CSD, skriv ut här          

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) ger vägledning och information och har ett nära samarbete med regionens expertteam

  • Läs mer om sällsynta diagnoser och ta del av olika databaser
  • Hitta länkar till region Stockholms expertteam
  • Se hur du som förälder till ett barn med en sällsynt diagnos kan få stöd
  • Anmäl dig till våra informationsdagar / föräldraträffar