Kontakt med CSD Karolinska


Om du har en fråga till oss på CSD, fyll i formuläret och tryck på skicka. Skriv INTE ditt personnummer. Detta av sekretesskäl. Alla ärenden sparas anonymt i ett register. Fråga 2-8 kan besvaras med "Ej relevant"