Minsta provmängd på småbarn

Småvolymsrör används i första hand till prematura barn men kan också användas till små barn och mycket svårstuckna patienter. Venös provtagning rekommenderas eftersom det ger säkrare värden.

Minsta mängd blod i småvolymsrör

Mängden blod har beräknats med hänsyn till hemoglobinvärdet 180 g/L och instrumentvolymen. Rören är märkta med minimum och maximum volym. För att kvaliteten ska garanteras ska blodvolymen fyllas mellan graderingarna.

Angivna mängder räcker till en analysomgång.

Mikrorör för kapillärprovtagning

 • Mikrotainerrör (BD)
 • Mikrovette (Sarstedt)

Minicollect

 • Används för venprovtagning av koagulationsprover.

Kapillärrör

 • Används till exempel vid provtagning av kapillär blodgas. 

 

Klinisk kemiska och hematologiska prover

Rör med litiumheparin, ljusgrön kork.

Fyll varje rör till minst 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:
Dessa analyser kan tas i samma rör.

 • P-Natrium, Kalium*, Calcium, Klorid:
  400 µL (Ovsett en eller alla)
 • P-Albumin, ALP (Alk fosfatas), Bilirubin, Bilirubin konj.CRP, Fofat, Magnesium, Pankreasamylas, Kolesterol, HDL-kolesterol, Triglycerid, Urea:
  400 µL, mer än 7 analyser 500 µL, mer än 10 analyser 600 µL.
 • P-ALAT, ASAT, CK (Kreatinkinas), GT, Järn, Kreatinin, LD, Urat:
  400 µL, 3-4 analyser  600 µL. Mer än 4 analyser två rör a  600 och 400 µL.
 • P-Troponin T:
  600 µL
 • P-Cystatin C:
   400 µL

* Kapillärprov bör undvikas.

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul kork.

Fyll varje rör till minst 400 µLoch max 600 µL. Minsta mängd blod:

Dessa analyser kan tas i samma rör. 
Mängden 460 µL behöver bara läggas på en gång vid beställning av flera analyser i gruppen.

 • S-TSH
  320+460=780 µL
 • S-T4, fritt
  90+460=550 µL
 • S-T3, fritt
  170+460=630 µL
 • S-Ferritin
  30+460=490 µL
 • S-Kobalamin
  150+460=610 µL
 • S-Testosteron
  500 µL

Vid mindre mängd se även provtagningsanvisning för "Tyreoideanalyser för pediatriska prover".

Dessa analyser kan tas i samma rör.

 • S-IGF-1
  120 µL
 • S-IGFBP-3
  120 µL
 • S-IGF-1 och S-IGFBP-3
  150 µL 
 • fS-Insulin (kapillärprov bör undvikas)
  600 µL

Dessa analyser kan tas i samma rör.

 • S-Procalcitonin
  600 µL
 • S-S 100 B
  600 µL

Enskilda analyser, kan ej tas i samma rör

 • S-25 OH Vitamin D
  700 µL
 • S-MMA (Metylmalonat)
  1,4 mL (OBS enhet)
 • S-Östradiol, känslig
  700 µL
 • S-alfa-Fetoprotein
  600 µL

Rör med Na-fluorid/K-oxalat, grå kork.

Fyll varje rör till minst 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

Enskilda analyser, kan ej tas i samma rör

 • P-Glukos
  400 µL
 • P-Laktat
  400 µL

Rör med EDTA, lila kork.

Fyll varje rör till minst 250 µL och max 500 µL. Minsta mängd blod:

 • P-PTH
  600 µL

Dessa analyser kan tas i samma rör.

 • B-HbA1c
  50 µL
 • B-Blodstatus/B-celler (Se provtagningsanvisningarna för Blodstatus)
  250 µL
 • B-Hemoblobinfraktioner
  50 µL
 • B-G-6-PD icg B-G-6-PD, screening
  100 µL

Läkemedel, rör med koagulationsaktivator, röd kork (S-) eller
rör med litiumheparin, ljusgrön kork (P-).

Fyll varje rör till minst 250 µL och max 500 µL. Minsta mängd blod:

 • Aciklovir, S-
  750 µL (2 rör)
 • Amikacin, S- *
  250 µL
 • Etosuximid, P-/S- *
  250 µL
 • Fenobarbital, P-/S- *
  250 µL
 • Ganciklovir, S- 
  750 µL (2 rör)
 • Gentamycin, S- *
  250 µL
 • Levetiracetam, P-/S- *
  250 µL
 • Tobramycin, S- *
  250 µL
 • Valproat, P-/S- *
  250 µL
 • Vankomycin, S- *
  250 µL

* Om två eller fler av dessa substanser önskas räcker det med 250µL blod totalt

Läkemedel, rör med  EDTA, lila kork (B-).

Min 250 µL max 500 µL/rör. Minsta mängd blod:

 • Ciklosporin, B- *
  250 µL
 • Everolimus, B- *
  250 µL
 • Sirolimus, B- *
  250 µL
 • Takrolimus, B- *
  250 µL

* Om två eller fler av dessa substanser önskas räcker det med 250µL blod totalt

Hepatit/HIV, rör med gel och koagulationsaktivator, gul kork

Fyll varje rör till minst 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

 • Hepatit A-, B-, C- och HIV-Ak
  1200 µL (2 rör)
 • Hepatit B- och C-Ak
  850 µL (2 rör)
 • Hepatit B- och HIV-Ak
  800 µL (2 rör)
 • Hepatit B-, C- och HIV-Ak
  950 µL (2 rör)
 • Hepatit A IgG- och IgM-Ak 
  450 µL
 • Hepatit A IgM-Ak
  400 µL
 • Hepatit B, HBsAg
  450 µL
 • Hepatit B, HBs-Ak
  400 µL
 • Hepatit B, HBc-Ak
  400 µL
 • Hepatit C, HCV-Ak
  450 µL
 • HIV 1/ HIV 2-Ag/Ak
  450 µL

ToRCH, rör med gel och koagulationsaktivator, gul kork

Fyll varje rör till minst 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

 • ToRCH (Toxoplasma, rubella, CMV, herpes simplex)
  1200 µL (2 rör)
 • CMV IgG- och IgM-Ak
  400 µL
 • Herpes simplex 1 och 2 IgG-Ak
  550 µL
 • Rubella IgG- och IgM-Ak
  400 µL
 • Parvovirus B-19 IgG- och IgM-Ak
  600 µL
 • Toxoplasma IgG- och  IgM-Ak
  400 µL

CMV/EBV,  rör med gel och koagulationsaktivator, gul kork

Fyll varje rör till minst 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

 • CMV och EBV
  600 µL
 • CMV IgG- och IgM-Ak
  400 µL
 • EBV EBNA IgG-Ak
  400 µL

Immunitet, rör med gel och koagulationsaktivator, gul kork

Fyll varje rör till minst 400 µL och max 600 µL. Minsta mängd blod:

 • Difteri, morbilli, parotit, rubella, och tetanus immunitet
  400 µL
 • Difteriimmunitet
  400 µL
 • Morbilli IgG-Ak
  400 µL
 • Parotit IgG-Ak
  400 µL
 • Rubella IgG-Ak
  400 µL
 • Tetanus immunitet
  400 µL