Problem med analyssvar?

Åtgärder när du saknar elektroniska provsvar, webbsvar eller papperssvar orsakade av olika typer av överföringsfel.

Elektroniska provsvar

Kontakta i första hand din administratör för journalsystemet när du saknar provsvar. Kontakta i andra hand Karolinska Universitetslaboratoriets IT-avdelning.

Kontakta
Karolinska Universitetslaboratoriets IT-avdelning
Telefon: 08-585 812 50

Vi önskar följande uppgifter

  • Personnummer på patienten
  • Remissidentitet (RID) om sådant finns
  • Kombikakod
  • Typ av svar, till exempel kemi eller mikrobiologi

Webbsvar

Kontakta Kundservice.

Kundservice Telefon 08-517 719 99

Papperssvar

Kontakta Kundservice för hjälp.