Analysbeställningar och analyssvar

Du kan välja mellan elektronisk direktöverföring av beställningar och svar, tjänsten webbremiss och webbsvar eller pappersremisser och papperssvar.

Elektronisk överföring direkt från/till journal

Vi kan ta emot elektroniska remisser och skicka elektroniska svar från och till flera journalsystem, till exempel TakeCare. För att få svar direkt in i journalsystemet krävs ett EDI-avtal med Stockholms Läns Landsting (SLL), ett avtal med Karolinska Universitetslaboratoriet och uppkoppling mellan de ingående systemen. Journalsystemet måste vara testat och godkänt av Karolinska Universitetslaboratoriet. För support hänvisar vi till respektive journalsystemsleverantör.

Kontakt Karolinska Universitetslaboratoriet

Kundservice Telefon 08-517 719 99

Webbremiss och webbsvar

Webbremiss och webbsvar är lösningen för dig som inte har elektronisk överföring direkt till eller ifrån ditt journalsystem.

en snabb, säker och sökbar lösning

Du loggar in via en webbaserad tjänst för att utföra beställningar och läsa provsvar. Det innebär ingen extra kostnad att ersätta pappersremiss med webbremiss och/eller ta emot webbsvar.

Kliniker som är anslutna till webbremiss och webbsvar

 • Klinisk kemi
 • Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
 • Klinisk mikrobiologi
 • Klinisk farmakologi, endast webbsvar
 • Klinisk genetik, endast webbsvar
 • Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS), endast webbsvar

Efter beställningen kan provtagningen genomföras på valfri provtagningsenhet inom Karolinska Universitetslaboratoriet. Det finns också möjlighet för er mottagning att själva genomföra provtagningen och skriva ut etiketter. För beställning av webbremiss och/eller webbsvar, fyll i en överenskommelse och skicka in till Kundservice.

Överenskommelse för Webbtjänst

Kundservice Telefon 08-517 719 99

Pappersremisser och papperssvar

Vid analysbeställningar kan du använda pappersremisser som du beställer kostnadsfritt från oss. Papperssvar skickar vi till alla som inte har tillgång till elektroniska direktsvar eller webbsvar.

Beställning och utskrift av remisser

Avstängning av papperssvar

 • Webbsvar
  Papperssvar stängs av efter en prövoperiod på sex veckor.
 • TakeCare
  Se blanketten Ansökan om avstängning av pappersvar för EDI-kunder.
 • Profdoc JIII
  Gäller Kemi och Immunologi, se blanketten Ansökan om avstängning av papperssvar för Profdoc JIII kunder.

Ifylld blankett för TakeCare och ProdocJIII skickas med post, skriv ut den för underskrift av verksamhetschefen.
Alternativt kan ifylld blankett för TakeCare mailas. E-postadressen till verksamhetschefen gäller som underskrift. Spara blanketten på datorn och bifoga mailet.
Postadress och E-postadress finns på blanketten.

Blanketter för ansökan om avstängning av pappersvar