Akutsortiment Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL)

Akutsortimentet innehåller ett brett urval av analyser som finns tillgängliga dygnet runt, alla veckans dagar.

För information om lokalt akutsortiment på Klinisk kemi, se pdf Klinisk kemi nedan.
För information om akutsortiment Läkemedelsanalyser, se pdf Klinisk Farmakologi nedan.

Se även Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar

Akutmärkning

Akutmärkning av provet är en förutsättning för akut analys. Akutmärkta prover som ingår i akutsortimentet kommer att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärks. För beställare utan möjlighet till elektroniskt svar anges telefonnummer på beställningen.

Akutmärkning bör användas restriktivt. En överdriven användning av akutmärkning leder till längre svarstider för samtliga prover oavsett prioritet.

Akutmärkning av prover utanför akutsortimentet

Prover som inte ingår i vårt akutsortimentet kan endast analyseras akut efter särskild överenskommelse med jourhavande laboratorieläkare innan provet skickas till laboratoriet. Om överenskommelse med jourläkare saknas hanteras provet som ett rutinprov.

Jourläkare Klinisk kemi eller Klinisk farmakologi kontaktas via Kundservice telefonnummer, se nedan.

Transport av akuta prover mellan sjukhus

Om vårdgivaren vill beställa akuta analyser som inte ingår i det lokala laboratoriets akutsortiment och vill att dessa skall skickas utanför ordinarie tur (med extra transport) måste vårdgivaren kontakta laboratoriet och meddela detta. Vårdgivaren står för transportkostnaden, men laboratoriet ombesörjer transporten.

Akutsortiment Klinisk kemiska analyser

Akutsortiment, Klinisk farmakologi

Kundservice Telefon 08-123 719 99