Alternativa beställningsrutiner

Reservrutiner för beställning av provtagningsmateriel, remisser samt övrigt materiel kan användas då beställning i Webbutiken inte är möjligt.

Beställningsrutinen med manuella beställningsblanketter har upphört. Anmäl er till Webbutiken.

Formulär för beställning av provtagningsmateriel, remisser och övrigt

Beställ etiketter med försäkringskombika, skickas med fax eller post