Kontaktuppgifter

HLR utbildningscentrum Solna 
Kliniskt Träningscentrum
Akademiska stråket 1, J3:30
tel: 08 - 123 79263/79202
HLR koordinator: Yvonne Lundin
HLR samordnare: Helene Eriksson

HLR utbildningscentrum Huddinge
Alfred nobels allé 8, plan 4
tel: 08 - 123 80683/ 80603
HLR koordinator: Karin Imnander
HLR samordnare: Carina Nilsson-Ahlqvist

Medicinskt ansvarig läkare: Therese Djärv

HLR samordnare SLL/SLSO :Kirsi Holopainen

E-post: HLR utbildningscentrum