Kontaktuppgifter

HLR utbildningscentrum Solna 
Kliniskt Träningscentrum
Akademiska stråket 1, J3:30
Tel: 08-123 792 02, 08-123 792 63
HLR koordinator: Yvonne Lundin
HLR samordnare: Helene Eriksson

HLR utbildningscentrum Huddinge
Alfred nobels allé 8, plan 5
Tel: 08-123 806 83, 08-123 806 03
HLR koordinator: Karin Imnander
HLR samordnare: Carina Nilsson-Ahlqvist

Medicinskt ansvarig läkare: Therese Djärv

 

E-post: HLR utbildningscentrum