Kontaktuppgifter

HLR utbildningscentrum Solna 
Kliniskt Träningscentrum
Akademiska stråket 1, J3:30
tel: 08-517 79263/79202
HLR koordinator: Linnéa Löwenborg
HLR samordnare: Yvonne Lundin

HLR utbildningscentrum Huddinge
Alfred nobels allé 8, plan 4
tel: 08-585 80683/ 80603
HLR koordinator: Karin Imnander
HLR samordnare: Carina Nilsson-Ahlqvist
HLR samordnare: Helene Eriksson

Medicinskt ansvarig läkare: Therese Djärv

HLR samordnare SLL/SLSO :Kirsi Holopainen

E-post: HLR utbildningscentrum