Medicinsk enhet Medicinsk psykologi

Hos oss arbetar specialister inom klinisk psykologi och neuropsykologi. Vi har särskild kunskap om och erfarenhet av patienter med somatiska sjukdomar och funktionshinder. Vi har också lång erfarenhet av patienter med långvarig smärta där läkare, psykologer, sjuksköterska och fysioterapeut/sjukgymnast arbetar i team med patienten.

Öppenvårdsmottagningar

Mottagningsverksamhet bedrivs i Huddinge, M42, och i Solna, Karolinska vägen 37A. Vi tar emot patienter som drabbats av sjukdom eller skada. Patienterna erbjuds behandling och/eller utredning. Vi tar också emot patienter, både barn och vuxna, från hela landet med långvarig smärta.

Psykologisk behandling

Vi är specialiserade på att förstå psykologiska processer vid somatisk sjukdom och funktionshinder och behandlingsmässiga implikationer av dessa. Sambanden mellan psykologiska och fysiologiska faktorer liksom mellan hälsa och beteende står i fokus.

Vi väljer behandlingsmetod utifrån frågeställning och patientens enskilda behov.

Neuropsykologisk utredning

Vi har särskild kunskap om och erfarenhet av att utreda och bedöma kognitiva och emotionella funktioner hos personer med somatiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Vi tar emot remisser på patienter och anhöriga med psykologiska reaktioner kopplat till somatisk sjukdom, förlossning, kroppsskada, trauma eller medicinsk behandling/åtgärd.

Långvarig smärta

Vi har lång erfarenhet av patienter med långvarig smärta där läkare, psykologer, sjuksköterska och sjukgymnast arbetar i team med patienten. Vi tar emot vuxna och barn från hela landet med långvarig smärta. 

Remiss

Remiss skickas elektroniskt i Take Care alternativt per post.

Take Care:
S Medicinsk psykologi Mott (gäller både Huddinge och Solna)

Per post:
Karolinska Universitetssjukhuset
Medicinsk psykologi
QA25
171 76 Stockholm

Handledning och utbildning

Behov av handledning eller utbildning för din personalgrupp? Kontakta oss gärna för information och diskussion om vad vi kan erbjuda. Vi deltar även i utbildning av psykologer vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitet genom att erbjuda kandidatplatser och handledning samt PTP-tjänster till färdigutbildade psykologer för erhållande av psykologlegitimation.

  

Är du patient eller närstående?