Medicinsk enhet Klinisk nutrition

Klinisk nutrition är den samlade specialistresursen inom nutritionsområdet på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi arbetar till största delen med individuell nutritionsbehandling för barn och vuxna men även med gruppundervisning. Funktionsområde Klinisk nutrition handleder blivande dietister och utbildar också personal inom nutritionsområdet. 

Är du patient eller närstående?