Kontaktuppgifter

Verksamhetschef

Eva-Lena Zachrisson

Chefsassistent
Jessica Filipsson
telefon: 08-517 769 47

Neurointervention
Sektionschef
Tommy Andersson
Omvårdnadschef
Dick Sonnell

Datortomografi
Sektionschef
Håkan Almqvist

Magnetkamera Solna
Sektionschef
Johan Lundberg

Karin Ossmer

Omvårdnadschef
Maria Sandell

Neuroradiologi Huddinge
Sektionschef
Tobias Granberg

Huvud- och halsradiologi
Sektionschef
Babak Flahat


Postadress Solna
Bild och Funktion
ME Neuroradiologi
B5:18
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 STOCKHOLM

Postadress Huddinge
Bild och Funktion
ME Neuroradiologi
O-huset plan 4
141 86 STOCKHOLM