Kontaktuppgifter

Verksamhetschef

Eva-Lena Zachrisson

Sektion 1
Sektionschef
Johan Lundberg

Sektion 2
Sektionschef
Tobias Granberg

Sektion 3
Sektionschef
Sara Jonmarker Jaraj

Sektion Neurointervention
Chef
Dick Sonnéll

Vårdenhetschef
Karin Ossmer

Omvårdnadschefer
Daniela Vingren
Maria Sandell

Postadress Solna
Bild och Funktion
ME Neuroradiologi
B5:18
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 STOCKHOLM

Postadress Huddinge
Bild och Funktion
ME Neuroradiologi
O-huset plan 4
141 86 STOCKHOLM