Strålskyddskommittén

Från 1 januari 2019 lämnas ansökningar om att använda strålning i medicinsk forskning, eller annan verksamhet utöver klinisk rutin, till Etikprövningsmyndigheten (EPM).

Ansökningar som är godkända av etikprövningsnämnd men som inte behandlats av strålskyddskommitté ska bedömas av EPM i en ändringsansökan.

Sökande måste fylla i och skicka in en särskild stråldosbilaga för att ansökan ska vara komplett. Blanketten finns på EPM:s hemsida.

Stöd i designfasen av forskningsstudier inom Region Stockholm

Strålskyddskommittén erbjuder mot ersättning stöd i designfasen av forskningsstudier och inför etikprövning. Det gäller till exempel stråldosberäkning, rådgivning angående val av modalitet och utformning av riskbeskrivning till patientinformation. Stödet ges enbart till verksamhet som ska utföras inom Region Stockholms organisation.

För stråldosberäkning krävs ifylld stråldosbilaga (Etikprövningsmyndighetens blankett)
samt studieprotokoll eller annan formell beskrivning av undersökningarna i studien. Om Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat dosrestriktion eller om beslut från Etikprövningsmyndigheten fattats ska dessa också bifogas.

Tänk på att lämna in underlag för stråldosberäkning i tid, räkna med 7 arbetsdagar för den att bli klar.

Kommittén kontaktas på e-postadress: stralskyddskommitte.karolinska@sll.se