Kontakta oss

Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin - ledning


Verksamhetschef/Cheffysiker

Annette Fransson-Andreo
Telefon 08-517 753 74
Mobil 0704-84 12 19
E-post annette.fransson-andreo

Chefssekreterare

Sofia Magrioteli
Telefon 08-517 736 36
Mobil 0736-99 44 01
E-post sofia.magrioteli


Nuklearmedicin Inflammation, Reparativ Medicin, Åldrande


Sektionschef

Cathrine Jonsson
Telefon 08-517 755 64
E-post cathrine.jonsson

Sekreterare

Lisa Stenberg
Telefon 08-585 807 85
E-post lisa.stenberg

 

Nuklearmedicin Cancer

Sektionschef

Per Grybäck
Telefon 08-517 724 83
Mobil 0725-82 32 14
E-post per.gryback


Nuklearmedicin i Huddinge

Besöksadress
Plan 7 i huskropp C (C2:74)
Postadress
Nuklearmedicin (C2:74)
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Telefon:
Reception 08-585 807 80
Omvårdnaschef 08-585 862 81
Läkare 08-585 808 46
Enhetsledare 08-585 828 02
E-post till Nuklearmedicin


Nuklearmedicin i Solna

Besöksadress

Eugeniavägen 3 (E5:61)
Postadress
Nuklearmedicin E5:61)
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Telefon:
Reception 08-517 726 46
Omvårdnadschef
E-post asa.rademark-oldner
Enhetsledare 08-517 765 23
E-post till Nuklearmedicin

MR-Fysik

Sektionschef

Tomas Jonsson
Telefon 08-585 827 56
E-post tomas.jonsson

Röntgenfysik

Sektionschef

Albert Sundvall
Telefon 08-585 803 34
E-post albert.sundvall

Strålbehandlingsfysik och Teknik

Sektionschef

Giovanna Gagliardi
Telefon 08-517 750 25
Mobil 0736-25 18 15
E-post giovanna.gagliardi