Enheten för Kliniska Studier på Bild och Funktion

Enheten för Kliniska Studier erbjuder utbildning, administrativ support och dedikerad radiologisk expertis till prövare inom klinisk forskning där bilddiagnostiska undersökningar ingår. Vi arbetar med kvalitetssäkring enligt Good Clinical practice, GCP, och enligt International Conference on Harmonization, ICH, och ingår i klinikens forskningssektion.

Vi erbjuder

  • Stöd och experthjälp för forskare i radiologiska frågor
  • Hjälp åt forskare och företag att kvalitetssäkra röntgenundersökningar. Detta sker genom kontakt med prövare och forskningssköterskor på andra enheter/kliniker samt arbete med tidig aktiv delaktighet för involverad röntgenpersonal i planering, genomförande och avslutande av studier.
  • Information och utbildning till röntgenpersonal om GCP och bilddiagnostiska utvärderingar.
  • Undervisning utanför de radiologiska enheterna om kvalitetssäkring av bilddiagnostik, bland annat i forskarutbildningskurser
  • Information och utbildning till röntgenpersonal om GCP och röntgenutvärderingar.
  • Undervisning utanför Bild och Funktion om kvalitetssäkring av röntgenundersökningar

Kontakta oss gärna

Gemensam e-post för kliniska studier

Studiekoordinator: Karin Grén
E-post: karin.gren@regionstockholm.se

Studiekoordinator: Linda Velasquez Dahlin
E-post: linda.velasquez-dahlin@regionstockholm.se

Studiekoordinator: Anna Lundell
E-post: anna.lundell@regionstockholm.se

Anna Kistner
Medicinskt ansvarig
Skicka e-post