Akademisk stödgrupp för röntgensjuksköterskor

Den akademiska stödgruppen på Karolinska Universitetssjukhuset skall verka för att intresserade röntgensjuksköterskor skall ges möjligheter, till akademisk utveckling parallellt med klinisk tjänstgöring. Målsättningen är att höja kompetensnivån för hela röntgensjuksköterskegruppen.

Den akademiska stödgruppen skall verka för:

  • Att forskning och metodutveckling skall vara en naturlig del av röntgensjuksköterskans arbete och ingå som en del av tjänsten.
  • Att fler röntgensjuksköterskor skall bli delaktiga/engagerade i verksamhetens kvalitetsutveckling och forskning.
  • Att möjlighet och stöd skall finnas till de som vill utveckla sig inom radiografi.
  • Vi kan vara stöd för dig för att identifiera lämpliga utvecklingsområden, projekt, handledning och söka finansiering. Vi kan även vara behjälpliga med artikelgranskning, information om kurser, litteraturinköp, vetenskapliga seminarier, ordna föreläsningar, posterframställning och hjälp vid framställning av annat presentationsmaterial.

Kontakta oss om du har tankar/funderingar kring projekt, metodutveckling och forskning