Forskning och Utbildning

Syftet med Forskning och Utveckling inom Bild och Funktion är att integrera vården med vetenskap och utveckling för att skapa framtidens sjukvård.

Inom Bild och Funktion finns en forskningsansvarig för varje medicinsk enhet. Forskningsansvarig är utsedd av verksamhetschefen. Enheten hanterar resurser och driver FoU-frågor via sin egen FoUU-grupp.

Inom FoU i Bild och Funktion finns Enheten för Kliniska Studier.

Enheten är en central resurs, inte bara för Bild och Funktion, utan även för kliniker/forskare inom Teman och Funktioner för att hjälpa till med att hitta rätt kontakt inom Bild och Funktion, planering och administration av kliniska studier där bilddiagnostik ingår.

Vi har även en akademisk stödgrupp för röntgensjuksköterskor skall verka för akademisk utveckling parallellt med klinisk tjänstgöring.