Forskning och Utbildning

Syftet med Forskning och Utveckling inom Bild och Funktion är att integrera vården med vetenskap och utveckling för att skapa framtidens sjukvård.

Inom Bild och Funktion finns en FoUU-grupp för varje medicinsk enhet. Enheten hanterar resurser och driver FoU-frågor via sin egen FoUU-grupp. Ordförande Karolinska respektive KI från varje FoUU-grupp träffas också kontinuerligt tillsammans med FoU-chefen inom Bild och Funktion via FoU-råd för Bild och Funktion.

Inom FoU i Bild och Funktion finns Enheten för Kliniska Studier.

Enheten är en central resurs, inte bara för Bild och Funktion, utan även för kliniker/forskare inom Teman och Funktioner för att hjälpa till med att hitta rätt kontakt inom Bild och Funktion, planering och administration av kliniska studier där bilddiagnostik ingår.

Vi har även en akademisk stödgrupp för röntgensjuksköterskor som skall verka för akademisk utveckling parallellt med klinisk tjänstgöring.