Kontakta oss

Här hittar du namn och telefonnummer till Barnröntgens (Barnradiologens) chefer.

Verksamhetschef

Magnus Kaijser

Chefsassistent
Jessica Filipsson
08-517 769 47

Sektioneschef 
Linda Guler 
08-517 771 12

Omvårdnadschef DT/Konventionell radiologi/Jour
Sandra Lawler
08-517 771 34

Omvårdnadschef MR/Ultraljud
Carina Hedlund
08-517 716 47