Kontaktuppgifter

Tf Verksamhetschef

Eva-Lena Zachrisson

Chefsassistent
Jessica Filipsson
08-517 769 47

Medicinskt ansvarig läkare/Sektionschef
Ola Kvist
08-517 713 64

Sektionschef 
Linda Guler 
08-517 771 12

Omvårdnadschef DT/Konventionell radiologi/Jour
Sandra Lawler
08-517 771 34

Omvårdnadschef MR/Ultraljud
Carina Hedlund
08-517 716 47