Forskning och utbildning

Barn-och ungdomsradiologi är en grenspecialitet och vi utbildar såväl ST-läkare i radiologi som radiologer. Röntgensjuksköterskestudenter gör en del av sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i vår verksamhet. Vi deltar i flera kliniska studier inom samtliga modaliteter.