Forskning och utbildning

Barn-och ungdomsradiologi är en grenspecialitet och vi utbildar såväl ST-läkare i radiologi som radiologer. Röntgensjuksköterskestudenter gör en del av sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i vår verksamhet. Vi deltar i flera kliniska studier inom samtliga modaliteter.

Kurs i Barn-och ungdomsradiologi 2022

Medicinsk enhet Barnradiologi arrangerar en utbildning för ST-läkare inom området Barn-och ungdomsradiologi, v 6 2022 (7-11 februari). Kursen hålls på Karolinska Solna.

För att läsa mer om kursen och för att komma till anmälan - vänligen se information nedan.

Kurs_Barn-och_ungdomsradiologi.pdf