Neurofysiologi - Remissinformation

Våra undersökningar


Syftet med våra undersökningar

De olika neurofysiologiska undersökningar som vi genomför syftar till kartläggning av funktioner i det centrala och perifera nervsystemet samt muskler.

Remisskrav och individualisering

Samtliga undersökningar är att betrakta som en medicinsk konsultation och kräver därför remiss. Elektroniska remisser skickas in via TakeCare, ni hittar Neurofysiologen under "Nytt" Neurofysiologi Karolinska i journalsystemet. Där kan man välja vilken mottagning remissen ska sändas till. Ni kan även skicka en pappersremiss till respektive mottagning/klinik. Remisserna planläggs individuellt allt efter patientens symptom och väntetiderna varierar beroende på undersökning. Information om speciella omvårdnadsbehov och behov av tolk ska finnas med i remissen, även adekvata kontaktuppgifter så vi lätt kan få kontakt med patienten vid behov.

Utlåtande efter undersökningen

Utlåtandet syftar till att vara en beskrivning och tolkning av de erhållna resultaten och en sammanfattning som skall vara vägledande för den remitterande läkaren. Den neurofysiologiska undersökningen ger inte alltid slutgiltig diagnos. Den måste ofta kompletteras med klinisk bedömning och andra undersökningar.