Medicinsk enhet Neurofysiologi

Vi på Neurofysiologi utför diagnostiska undersökningar avseende funktionsstörningar inom centrala och perifera nervsystemet, muskler och vissa sinnesorgan samt sömnregistreringar för diagnostik av sömnapné och andra sömnrubbningar.

 

Är du patient eller närstående?