Medicinsk enhet Klinisk fysiologi och Neurofysiologi

Vi på Neurofysiologi utför diagnostiska undersökningar avseende funktionsstörningar inom centrala och perifera nervsystemet, muskler och vissa sinnesorgan samt sömnregistreringar för diagnostik av sömnapné och andra sömnrubbningar. På Klinisk Fysiologi arbetar specialister med särskild kunskap om och erfarenhet kring diagnostiska metoder av hjärta, lungor, kärl och njurar.

 

Är du patient eller närstående?