Delar av Karolinska Solna flyttar till nya sjukhusbyggnaden

Den 20 respektive 27 november flyttar en del av Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet till nya sjukhusbyggnaden i Solna. Nya byggnaden finns på sjukhusområdet och har adress Eugeniavägen 23. De verksamheter som flyttar finns inom barn- och inom hjärtverksamhet.

Vårdverksamheten i den nya sjukhusbyggnaden är bemannad och utrustad för att ta emot patienter inom de verksamheter som flyttar in. Här finns till exempel röntgen, operation och provtagning liksom professioner som fysioterapeuter och kuratorer med flera.

Karolinska Universitetssjukhuset Solnas huvudentré finns precis som tidigare i anslutning till busstorget på Karolinska vägen i ordinarie huvudbyggnad. Även om flera verksamheter flyttar till den nya sjukhusbyggnaden, fortsätter majoriteten av Karolinska Solnas vårdverksamheter som vanligt i samma lokaler som tidigare. De flesta övriga av sjukhusets verksamheter finns kvar i sina nuvarande lokaler fram till 2018 när sjukhuset ska vara färdigt. 

Vårdverksamheten på Karolinska Huddinge omfattas inte av flytten.

Hjärt-, lung- och thoraxsjukvården

Från och med söndagen den 20 november finns hjärt-, lung- och thoraxsjukvården vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i den nya sjukhusbyggnaden med adress Eugeniavägen 23. Samma datum stänger den byggnad som idag kallas för Thoraxhuset (N-huset).

Under flyttperioden minskar vårdproduktionen tillfälligt i de flyttande verksamheterna. Med anledning av det kan vissa patienter få sin vård på ett annat sjukhus än de brukar. I sådana fall får patienterna information om det. Under flyttveckorna samarbetar sjukhusen i länet om omflytt av vård behöver ske.

Vården påverkas alltså inte på annat sätt än att patienten tillfälligt kan få vård på ett annat sjukhus i samband med att Karolinska i Solna flyttar.

Akut barnsjukvård och delar av barnsjukvård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Akut barnsjukvård och planerad barnsjukvård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, flyttar till nya lokaler på sjukhusområdet den 27 november 2016. Under flyttperioden, från och med måndag 14 november till och med söndag 11 december, kommer vissa barnpatienter som brukar läggas in på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna att, efter bedömning, få sin vård på ett annat sjukhus.

Vården påverkas alltså inte på annat sätt än att barnpatienten tillfälligt kan få vård på ett annat sjukhus i samband med att Karolinska Universitetssjukhuset i Solna flyttar.

Karolinska Universitetssjukhusets barnakut i Solna

Karolinskas barnakut i Solna flyttar till den nya sjukhusbyggnaden, och öppnar den 27 november klockan 06.00. Barnakuten vänder sig till patienter som är mycket svårt sjuka.

Precis som tidigare finns lättbarnakuten som drivs av Praktikertjänst, kvar på sjukhusområdet i Solna.

Barnakutverksamheten på Karolinska Huddinge fungerar som vanligt.

Adresser till flyttande verksamheter finner du via den här länken.